PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

  • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


  • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

  • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Lehký intelektový podprůměr

Jedná se o děti s IQ mezi 80 a 90. Děti s lehce podprůměrnou inteligencí zaznamenávají testově nižší výkony. Jsou u nich tedy snížené předpoklady pro čtení a psaní. Jejich schopnosti jsou zpravidla snížené i v jiných oblastech. Proto se jeví jako hůře chápající, pomalejší v myšlení, nesamostatné v úsudcích i v pracovních činnostech. Při počátečním čtení a psaní, ale i v další školní práci, potřebují tyto děti delší čas nejen na pochopení učiva, ale také na jeho upevnění. Je tedy nutné tolerovat pomalejší pracovní tempo a častější opakování učiva po menších úsecích.

Úspěšnost takového dítěte závisí na přístupu učitele a podpoře rodičů, kteří často na dítě kladou příliš vysoké nároky, tak dítě znechutí a mohou jej i neurotizovat. Je výhodné, když dítě dochází do menšího kolektivu, kde má učitel možnost se dítěti víc věnovat.