PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

 • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


 • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

 • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Grafomotorika

je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinaci oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.

Dítě má motivaci zaznamenat významné zážitky a dojmy. Kvalita grafického projevu se zdokonaluje a ruka se při činnosti uvolňuje. Dítě se učí koncentrovat, aby dokázalo uskutečnit své záměry.

Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

Kolem pátého roku je potřeba, aby ruka byla již vyhraněná a dostatečně uvolněná. Dítě by mělo dokázat držet tužku pevně ve třech prstech, ale netlačit na ní.


Grafomotorický vývoj

1-2 roky

Pastelku drží v dlani, experimentuje, střídá ruce. Pastelku drží až křečovitě, pohybuje celou rukou. Pohyb vychází z ramene.

2-3 roky

Pastelku uchopuje již třemi prsty, někdy přidává čtvrtý prst na podepření. Učí se kreslit na omezenou plochu papíru. Kreslí čáry svisle a vodorovně. Dokáže už obkreslit kruh.

3-4 roky

Dokáže kreslit postavu, hlavonožce. Kreslí kruhy, čtverce, trojúhelník, ale nedokáže je zatím pojmenovat.

4-5 let

Kresba postavy s trupem a končetinami. Dítě vybarvuje, kresba začíná být bohatší. Kombinuje různé tvary, barvy.

5-6 let

Kreslí postavu s trupem a všemi jejími částmi. Postava je bohatá na detaily. Znázorňuje geometrické tvary a velká tiskací písmena.


Správná poloha těla při psaní

Správné sezení u stolu.Poloha těla při psaní ovlivňuje pohyblivost jednotlivých kloubů paže a jejich vzájemné propojení. Při sezení by měla být chodidla opřená o zem nebo podložku, tak je zajištěna stabilita. Výška pracovní desky by měla dítěti dosahovat asi do půlky hrudníku, tělo je mírně nakloněné dopředu, ale nemělo by se o desku opírat, je rovnoběžně s hranou stolu. Jedna ruka drží tužku, druhá je volně položená na stole rovnoběžně s tělem a hranou stolu a přidržuje papír. Dítě by mělo mít ramena ve stejné výšce, hlavu mírně skloněnou v ose páteře, oči ve vzdálenosti od papíru asi 25-30 cm.Správná výška držení psacího náčiní

Správné držení tužky.Mezi hrotem tužky a prsty by měla být mezera asi 3 cm. Pokud dítě drží tužku níže, tak je omezen pohyb prstů. Prsty se nemůžou pohybovat a vzniká v nich napětí. Při vysokém úchopu je tužka špatně ovladatelná.Grafomotorické obtíže

Nerozvinutá grafomotorika a obtíže v grafomotorických dovednostech bývají důvodem pro odklad školní docházky, protože nedostatky v rozvoji grafomotoriky by mohli předznamenávat potíže při nácviku psaní.

Grafomotorické poruchy se nejčastěji objevují spolu s horší koordinací těla a artikulačních orgánů. Pokud by se u dítěte včas nerozpoznaly grafomotorické problémy a projevily by se až ve škole, u dítěte by mohlo dojít k vážným problémům při jeho snaze o písemné vyjadřování.

Pokud se projeví ve škole problémy se správným osvojováním tvarů písmen, grafický projev je špatně čitelný, těžkopádný a dítě je pomalé, je potřeba co nejdříve začít s nápravou. Dítě si totiž může svůj handicap uvědomovat a tím se oslabuje jeho vnitřní motivace k psaní, dítě ztrácí důvěru v sebe a ovlivňuje to jeho osobnostní rozvoj.

Grafomotorické poruchy je potřeba rozpoznat včas již v předškolním věku a tím se vyhnout pozdějším potížím.


Co dítěti způsobuje obtíže v grafomotorických dovednostech

 • Ruka bolí, potí se
 • Ruka se rychle unaví
 • Prsty a dlaň se dostávají do napětí a to může přecházet do celkového vnitřního napětí
 • Obtíže při trefování do linek
 • Obtíže při zmenšování písma
 • Nemůže vykroužit správný tvar písmen. Písmo nemá oblé tvary.
 • Obtíže při napojování písmen
 • Pomalé tempo
 • Omezená doba soustředění
 • Specifické poruchy učení
 • Zklamání ze školního neúspěchu
 • Změny v chování (nespolupracuje, upozorňuje na sebe negativním chováním)
 • Nechuť k činnostem spojených se psaním
 • Velké úsilí a snaha bez dosažení uspokojivého výsledku
 • Velké úsilí rodičů a obavy
 • Narušení vztahu rodiče a dítětem

Pokud dítě nemá dostatečně zautomatizované grafomotorické pohyby a propojené pohyby všech kloubů paže (rameno, loket, zápěstí, prsty), ztrácí při psaní rychlost.

Jsou to takové děti, které si stěžují na to, že „paní učitelka diktuje rychle, kdyby diktovala pomaleji, tak bych to stačil“.

Takové dítě může chybovat i v pravopisu. Může se tedy projevovat jako dítě se specifickou poruchou učení.

Činnosti na rozvíjení jemné motoriky

Připravila jsem pro Vás seznam činností, které rozvíjí jemnou motoriku. Dítě je potřeba, hlavně v předškolním věku, dostatečně motivovat k činnostem podporujícím rozvoj jemné motoriky. Můžete dítěti nabídnout některé z následujících činností. Jistě ho velmi potěší, když bude moci s Vámi vařit a připravovat večeři pro celou rodinu. Dítě se bude cítit důležité, když mu svěříte takovou činnost a zároveň se bude rozvíjet jeho jemná motorika. Přeji Vám hodně zábavy při hraní a práci s dětmi.

 • Rukodělné činnosti

Navlékání korálků, knoflíků, těstovin, plodů
Přišívání knoflíků, prošívání látky
Modelování pomocí plastelíny, hlíny, těsta – hmota se mačká, uždibuje, slepuje, válí
Malování prstovými barvami, temperovými a vodovými barvami
Obtiskování razítek, vlastní výroba tiskátek
Mačkání papíru
Stříhání
Vytrhávání z papíru
Lepení
Skládání z papíru

 • Úkony spojené se sebeobsluhou

Zapínání knoflíků, zipů, přezky, navlékání ponožek, oblékání
Oblékání panenek
Stavebnice, společenské hry
Práce s různorodými stavebnicemi – je vhodné se vzrůstající koordinací pohybů vyhledávat stavebnice s menšími dílky
Skládání kostek
Skládání mozaiek
Společenské hry

 • Pomoc při každodenních činnostech

Hnětení těsta, vykrajování, míchání, krájení zeleniny, přesypávání, mletí koření
Věšení prádla
Zamykání, odemykání, rozsvěcení světel
Listování v knize po jednotlivých listech
Motání klubíček vlny
Šroubování – uzávěry lahví
Práce s nářadím