PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

  • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


  • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

  • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Attention Deficit Hyperaktivity Disorder – ADHD

je vývojová porucha charakteristická vývojově nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a imupulzivity. 

  • Často se projevuje už v raném dětství. Tyto obtíže jsou spojeny s neschopností dodržovat pravidla chování a provádět opakovaně po delší dobu určité pracovní výkony.