PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

  • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


  • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

  • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Odklad povinné školní docházky

  • je možný podle školského zákona v situaci, kdy dítě není po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
  • začátek školní docházky může být odložen pouze jednou
  • odklad uděluje ředitel školy na základě dvou doporučení - školského poradenského zařízení a odborného lékaře