PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

  • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


  • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

  • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

„Percepční a motorické oslabení ve školní praxi“

Akreditováno č.j. MŠMT ČR 16749/2012-25-302

Tento diagnostický a nápravný program vychází z nezralostí centrálního nervového systému. To znamená, že se nevytvořily správné dráhy, které umožňují správný příjem informací, jejich uložení, vybavení a automatické použití, když je potřebujeme.

Liší se od klasických reedukací v tom, že systém nápravy nestojí na principu čtení, psaní a počítání, ale na vytváření, rozvoji, posilování a propojení funkcí smyslových, kognitivních a motorických.

Forma cvičení zdánlivě s problémem nesouvisí, ale zadané činnosti jsou velmi přesně cílené, mají význam právě v aktuální situaci a řeší problém, který v tuto chvíli nejvíce trápí.

Tato metoda přináší již v průběhu cvičení znatelné pokroky, ale je nutné, aby se mu dítě spolu s dospělým věnovalo každý den po dobu 8 až 10 minut.

Snižuje se chybovost, dítě lépe rozumí předkládanému učivu, ke splnění úkolů již nepotřebuje tolik času, pracuje cíleně, samostatně a dokáže se na práci lépe soustředit.

Dítě zažívá úspěch, tím se zvyšuje jeho sebevědomí a to pozitivně ovlivňuje jeho postavení v běžném životě, kolektivu třídy i vrstevníky.