PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

 • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


 • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

 • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Vyšetření školní zralosti

 • školní zralost znamená připravenost dítěte pro první třídu
 • pokud dítě ještě není školsky zralé, zažívá v první třídě zbytečná selhání, ke kterým by už zarok nemuselo dojít
 • pokud jsou pochybnosti o připravenosti dítěte na školu, je nutné nechat vyšetřit školní zralost v pedagogicko-psychologické poradně
 • v tabulce přehled některých projevů školní nezralosti dítěte
 • domácí příprava prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně hodinu
 • měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku


Ve škole dítě

Doma dítě

 • nevydrží být soustředěné na vyučování
 • odmítá ráno vstávat, nechce jít do školy
 • špatně se podřizuje kolektivnímu vedení
 • vrací se ze školy unavené
 • stále si s něčím hraje
 • svádí s rodiči urputné boje o domácí přípravu
 • nevydrží klidně sedět, otáčí se, mluví do výkladu učitelky
 • postoj dítěte k učení je lhostejný až negativní
 • zaostává ve všech předmětech nebo v některém z nich
 • pozornost při domácí přípravě je rozptýlená a výkon špatný
 • špatně navazuje kontakty s druhými dětmi a obtížně vstupuje do sociálních vztahů, což může negativně ovlivnit jeho postavení v kolektivu třídy
 • trpí ranním zvracením, bolestmi hlavy nebo břicha, pálením očí (pokud se neobjevují o víkendech a o prázdninách), zadrháváním či koktavostí