PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

  • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


  • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

  • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Lehké mozkové dysfunkce - LMD

znamenají drobná mozková poškození jedince, k nimž došlo během těhotenství, při porodu nebo krátce po něm. Může se jednat i o odlišné utváření mozkových struktur dané dědičností.

projevy LMD:

  • Hyperaktivita – překotný pohyb, zvýšená pohybová aktivita
  • Hypoaktivita – celkově snížená aktivita, zpomalené tempo při činnosti i v myšlení
  • Neklid – časté přecházení od jedné činnosti ke druhé, od jedné myšlenky ke druhé
  • Nevyváženost v emocionálním prožívání – reakce na situace mohou být nepřiměřené, dítě všechno moc prožívá, ale někdy si naopak nevšímá, co se děje